Akkommodasie by die George Gholf KlubGeorge Gholf Klub Akkommodasie Akkommodasie by die George Gholf Klub Die George Gholf Klub bied nou ook akkommodasie. Die selfsorghuis by die Klub kan 8 persone akkommodeer. Beide gholfers en nie-gholfers kan van die akkommodasie gebruik maak. Verblyf in George Die sentrale ligging en pragtige omgewing van die George Gholf Klub dra by tot die… read more